Combi Dakkapel wijst u de weg in de regels

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Dit zijn regels die grotendeels gebaseerd zijn op de Woningwet en het Bouwbesluit.

Woningwet

De Woningwet kent twee categorieën bouwwerken: vergunningsvrij en omgevingsvergunning. Op de site bouwvergunningplichtig. vrom.nl/bouwvergunningen_online kunt u snel zien of u voor uw dakkapel een omgevingsvergunning nodig heeft en zo ja, welke.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen.. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Als u gaat verbouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand en het bestemmingsplan.

Wegwijs in uw gemeente

Uiteraard helpt Combi Dakkapel u bij het aanvragen van alle benodigde vergunningen voor uw dakkapel. Per slot van rekening hebben wij meer dan 15 jaar ervaring met deze regelingen bij gemeenten in heel Nederland. Dus ook in uw gemeente.

Laatste projecten

©2016 - Combi Dakkapel Doetinchem - Uw dakkapellen specialist  |  Realisatie: Esselink.nu